Пред 5 години, Сујата Сетиа започнала да се занимава со фотографирање на семејства и деца, и забележала дека секогаш клиентите барале да бидат фотографирани со нивните пријатели и деца, но ниту еднаш со нивите стари родители.

Па затоа креативната фотографка одлучила дел од својата уметничка професија да им ја посвети токму на бабите и дедовиците.

Фотографирајќи ги постарите парови заедно, на еден чудсен начин Сетиа на целиот свет им докажува дека токму старите заљубени луѓе се доказ дека чистата и искрена љубов навистина постои!

Погледнете ги резултатите од нејзината работа, кои се подеднакво чудесни како и љубовта меѓу овие парови: