Позната ни е изреката дека доколку на жените им ги дадете правилниот пар на обувки, тие може да го освојат светот. Но, сега ви претставуваме уште посовршена верзија, а тоа е, доколку им ги дадете на животните вистинскиот пар на обувки, тие ќе го освојат вашето срце!