Тавански простории или станови, уште познати како мансарди се сметаат за неверојатно романтични катчиња за престој и живеење, токму поради нивниот уникатен дизајн на просторот. Денес ви откриваме како истите може да ги уредите: