Американскиот илустратор Паскал Кампон секогаш сака неговите дела да раскажуваат моќни приказни. Неговите главни мотиви се моќта на љубовта и незаборавните моменти од секојдневниот живот, па токму со следните негови прекрасни цртежи тој успева да допре до публиката!