Ова е истиот метод кој се користи и од страна на лекарите.